Meditasjon Har, Har, Har

En meditation som styrker din viljekraft og utholdenhet, og regnes som et kraftfullt mantra for fremgang.Har - betyr oversatt "kreativitet og kraft." Et mantra som utvikler vilje, besluttsomhet og kraft til å gjennomføre det du trenger og vil. Finnes med i yogaprogrammet "Fysisk utholdenhet."

Stemme: Grete Nybraaten Henriksen, Fredrik Wännman Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam Stolterman og Fredrik Wännman.

Yi3wr1qgsnavsweto7t1 grete

Grete Nybraaten Henriksen

Grete er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til våre Startpakker.

All programs