Vilkår for bruk

Vilkår for bruk av MediYoga Play

Velkommen til MediYoga Play! Vi er en abonnementstjeneste som gir medlemmene våre tilgang til yogaprogram, meditasioner, musikk og filmer. Innholdet strømmes via internett til internett­tilkoblede datamaskiner og andre enheter ("MediYoga Play­klare enheter"). Tjenesten vår tilbyr også anbefalinger, anmeldelser og annen informasjon om disse yogaprogram, meditasioner, musikk og filmer.
MediYoga Play­tjenesten blir tilbudt av MediYoga International AB, et svenskt aksjeselskap. Disse vilkårene for bruk regulerer bruken din av tjenesten vår. Som brukt i disse vilkår for bruk betyr "MediYoga Play­tjeneste", "tjenesten vår", "tjenester" eller "tjenesten" tjenester som tilbys av MediYoga International til å finne og se på yogaprogram, meditationer, musikk og filmer, inkludert alle egenskaper og funksjoner, nettsiden og brukergrensesnitt samt alt innhold og programvare forbundet med tjenesten vår. 

1. Abonnementer. 

MediYoga Play­abonnementet vil fortsette å løpe fra måned til måned inntil du avslutter abonnementet. Med mindre du avslutter abonnementet før den månedlige fornyelsesdatoen, autoriserer du oss til å belaste neste måneds abonnementsavgift mot Betalingsmåten (se "Oppsigelse" under.) For å kunne bruke MediYoga Play­tjenesten, må du ha tilgang til Internett og en MediYoga Play­klar enhet, og du må oppgi en gjeldende, gyldig, akseptert betalingsmåte, som du kan oppdatere fra tid til annen ("Betalingsmåte"). 


2. Gratis prøveperiode 

 ○  2.1. MediYoga Play­ abonnementet kan starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperioden varer i 30 dager, eller i en annen periode spesifisert ved registrering, og har som hensikt å la nye abonnenter og visse tidligere abonnenter få prøve tjenesten. Du vil bli varslet under registreringsprosessen om du er kvalifisert for en gratis prøveperiode. 


 ○  2.2. Vi vil belaste deg via din betalingsmåte for den månedlige abonnementsavgiften etter at den gratis prøveperioden utløper, med mindre du avslutter abonnementet før den gratis prøveperioden utløper. For å se månedspris for abonnementet og sluttdato for den gratis prøveperioden, besøk nettstedet vårt. Du vil ikke motta melding fra oss om at den betalende delen av abonnementet har begynt. 


  3. Billing

  ○ 3.1. Faktureringsperiode. Abonnementsavgiften for tjenesten vår belastes Betalingsmåten hver måned på den tilsvarende kalenderdatoen for oppstarten av ditt betalingspliktige medlemskap. I noen tilfeller kan datoen for belastningen endres. F.eks. om det ikke lykkes å belaste Betalingsmåten eller om det betalingspliktige abonnementet begynte på en dato som ikke finnes i en gitt måned. 

   ○  3.2. Betalingsmåter. Jeg gir MediYoga International AB tillatelse til å sende instruksjoner til den finansinstutisjon som utstedte mitt betalingskort om å ta betaling fra mitt betalingskort i samsvar med min avtale med MediYoga Play. Du kan endre Betalingsmåten på MediYoga Play ved å besøke nettstedet vårt. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt Betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke endrer Betalingsmåten eller avslutter kontoen, kan vi sperre tilgangen din til tjenesten til vi har mottatt en gyldig Betalingsmåte. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste valgt Betalingsmåte når den oppdateres, og du er ansvarlig for eventuelle beløp vi ikke får betalt. Dette kan medføre en endring i faktureringsdatoene. For enkelte Betalingsmåter kan utstederen av betalingsmåten belaste deg et gebyr på tredjepartstransaksjoner eller andre gebyrer. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av Betalingsmåten for mer informasjon. 


   ○  3.3.Oppsigelse.Du kan avslutte MediYoga Play­abonnementet nårsomhelst, og du fortsetter å ha tilgang til tjenesten til slutten av den inneværende faktureringsperioden. Vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte månedlige abonnementsperioder eller for yogaprogram, meditationer musikk eller filmer du ikke har sett. For å avslutte, gå til "Min konto" og ”abonnement” for å avslutte. Klikk på "Abonnement" i "Min konto" for å se når kontoen avsluttes. 

    ○  3.4. Prisendringer og endringer i abonnementene på tjeneste.Vi kan endre abonnementene på tjenesten og prisen på tjenesten fra tid til annen. Slike prisendringer eller endringer i abonnementene på tjenesten gjelder ikke deg før tidligst 30 dager etter varsling via e­post. 


   4. MediYoga Play­tjenesten 

    ○ 4.1. Du må være 18 år, eller over myndighetsalder i din provins, territorium eller land, for å bli medlem av MediYoga Play­tjenesten. Mindreårige kan benytte seg av tjenesten, men bare under tilsyn fra en voksen person. 

     ○  4.2. MediYoga Play­tjenesten og alt innhold man ser gjennom tjenesten, er ment for personlig og ikke­kommersiell bruk. Under medlemskapet ditt gir vi deg en begrenset, ikke­eksklusiv, ikke overførbar lisens til å få tilgang til MediYoga Pay­tjenesten og se yogaprogram, meditasioner musikk og filmer, kun via strømming. Med unntak av den foregående begrensede lisensen, skal ingen rettigheter, eiendomsrett eller interesser i materialet overføres til deg. Du samtykker til å ikke bruke tjenesten for offentlig framvisning. 


     ○  4.3. Du kan bruke MediYoga­tjenesten hovedsakelig i det landet der du registrerte kontoen din, og kun i områder hvor vi tilbyr tjenestene våre. Innholdet som er tilgjengelig for visning kan variere etter geografisk område og kan endres fra tid til annen.  


     ○  4.4. Vi oppdaterer hele tiden MediYoga Play­tjenesten, inkludert innholdskatalogen. I tillegg tester vi ut ulike aspekter av tjenesten vår, inkludert nettstedet, brukergrensesnittene, salgsfremmende funksjoner og tilgjengelighet. 


     ○  4.5. Du samtykker til å bruke MediYoga Play­tjenesten – inkludert alle funksjoner og all funksjonalitet forbundet med denne i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet i den. Du samtykker til å ikke lagre eller laste ned, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, framføre, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig beskrevet i disse Vilkår for bruk) innhold eller informasjon som finnes på MediYoga Play­tjenesten eller som er innhentet fra eller gjennom den. Du samtykker også til; å ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller motarbeide noen del av innholdsbeskyttelsen i MediYoga Play­tjenesten; å ikke bruke roboter, spider, scraper eller andre automatiserte midler til å få tilgang til MediYoga Play­tjenesten; dekompilere, foreta omvendt konstruksjon, deassemblere noen programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom MediYoga Play­tjenesten; å ikke legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i MediYoga Play­tjenesten på noen som helst måte; samt å ikke bruke noen som helst metode for å hente ut, samle inn eller ekstrahere data eller programkode. I tillegg samtykker du til ikke å laste opp, poste, sende på e­post eller på annen måte overføre eller sende materiale som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er tilknyttet MediYoga Play­tjenesten, inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmer. Vi kan 
avslutte eller begrense din bruk av tjenesten om du bryter mot disse Vilkårene for bruk eller er involvert i ulovlig eller svindelaktig bruk av tjenesten. 

     ○  4.6. Kvaliteten på visningen av strømming av yogaprogram, meditasioner, musikk og filmer kan variere fra datamaskin 
til datamaskin og enhet til enhet, og kan bli påvirket av en rekke faktorer, for eksempel hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde og/eller hastigheten på Internett­tilkoblingen din. Du er ansvarlig for alle kostnader vedrørende Internett­tilgang. Sjekk med Internett­leverandøren din for å få informasjon om mulige kostnader vedrørende Internett­ og databruk. Tiden det tar å begynne å se ett yogaprogram, meditasion, musikk eller film vil variere basert på en rekke faktorer, inkludert hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde, og konfigurasjonen av din MediYoga Play­enhet. 


     ○  4.7. MediYoga Play­strømmeprogramvare er utviklet av eller for MediYoga International, og er utformet for strømming av innhold fra MediYoga Play via MediYoga Play­klare enheter. Denne programvaren kan variere fra enhet til enhet og medium til medium, og funksjonaliteten kan også variere mellom ulike enheter. Du erkjenner at bruk av tjenesten kan kreve bruk av programvare fra tredjeparter som er underlagt tredjepartens lisenser. Du samtykker i å automatisk motta oppdaterte versjoner av MediYoga Play­programvaren og relatert programvare fra tredjeparter. Hvis den MediYoga Play­klare enheten selges, mistes eller blir stjålet, må du deaktivere den MediYoga Play­klare enheten. 

     5. Passord og kontotilgang


     ○ 5.1. Medlemmet som opprettet MediYoga Play­kontoen og som er eier av Betalingsmåten som belastes ("Kontoeieren") har tilgang til og kontroll over MediYoga Play­kontoen. For å opprettholde kontroll over kontoen og hindre at andre får tilgang til kontoen (som inkluderer strømmehistorikk for kontoen), bør Kontoeieren ikke avsløre passordet sitt eller Betalingsmåten til noen (f.eks. de siste fire sifrene i kreditt­ eller debetkortet eller e­postadressen) som er tilknyttet MediYoga Play­kontoen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde korrektheten av informasjonen du gir oss relatert til kontoen din. 

     ○ 5.2. Du bør være spesielt oppmerksom på all kommunikasjon som ber om at du oppgir kredittkortinformasjon eller annen kontoinformasjon. Hvis du oppgir slik informasjon som svar på slik kommunikasjon, kan det føre til identitetstyveri. Søk alltid tilgang til sensitiv kontoinformasjon ved å gå direkte til MediYoga Play­nettstedet og ikke gjennom en hyperkobling i en e­post eller annen elektronisk kommunikasjon, selv om den ser offisiell ut. Vi kan avslutte eller sperre kontoen din for å beskytte deg, MediYoga International eller partnerne våre fra identitetstyveri eller andre svindelforsøk. 

     6. Gjeldende lov.

     Disse Vilkårene for bruk reguleres av, og tolkes i samsvar med, lovene i Norge. Disse vilkårene begrenser ingen forbrukerrettigheter som du har krav på under de gjeldende lovene i ditt bostedsland. 


     7. Applikasjoner fra tredjeparter.

     Du kan støte på applikasjoner fra tredjeparter (inkludert, uten begrensninger, nettsteder, widgets, programvare eller andre programvareverktøy) ("Applikasjoner") som samhandler med MediYoga Play­tjenesten. Din bruk av disse Applikasjonene kan være underlagt tredjepartens vilkår for bruk eller lisensbetingelser. 


     8. Uoppfordret innsendt materiale.MediYoga International godtar ikke å motta uoppfordret materiale eller ideer til yogaprogram, meditasioner, musikk eller filmer, og er ikke ansvarlig for likheter med noe av MediYoga Play' innhold innhold eller programmering noe medium med materialer eller ideer sendt til MediYoga International. 


     9. Kundestøtte.For å finne mer informasjon om tjenesten vår og dens funksjoner eller hvis du trenger hjelp med kontoen din, besøk MediYogaPlay­brukerstøtte på nettstedet (https://no.mediyogaplay.com/pages/help) Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom disse Vilkårene for bruk og informasjon som gitt av kundestøtte eller andre deler av nettstedet vårt, vil disse Vilkårene for bruk gjelde. 


      10. Opprettholdelse.

      Hvis én eller flere bestemmelser i disse Vilkårene for bruk anses å være ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene opprettholde og beholde sin fulle kraft og effekt. 

      11. Endringer i vilkår for bruk.

      MediYoga International kan fra tid til annen revidere disse Vilkårene for bruk. Vi varsler deg minst 30 dager før disse nye Vilkårene for bruk gjelder for deg. 

      12. Elektronisk kommunikasjon.

      Vi vil sende deg informasjon relatert til kontoen din (f.eks. betalingsautorisasjoner, fakturaer, endring av passord eller Betalingsmåte, bekreftelser, varsler) kun i elektronisk format, f.eks via e­poste til e­postadressen du oppga under registreringsprosessen. 

      Sist oppdatert: 14. September 2019