Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir retningslinjene våre angående innhenting, bruk og utlevering av visse opplysninger, inkludert personopplysninger, som foretas av selskapene som inngår i MediYoga International­familien (MediYoga). 

no.mediyogaplay.com finner du informasjon om hvordan du kontakter kundestøtten vår

Hvis du har spesifikke spørsmål angående denne personvernerklæringen, eller behandlingen av personopplysninger, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kontakt oss på e­post på info@mediyoga.com. Alternativt kan du skrive til oss via postadresse MediYoga International AB, Sågvägen 12, 184 40, Åkersberga, Sverige. 

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er MediYoga International AB, som også tilbyr tjenesten til deg (adresse over). Merk også at om du kontakter oss for at vi skal hjelpe deg, kan vi måtte bekrefte din identitet før vi behandler anmodningen, dette på grunn av din og vår sikkerhet. 

Innsamling av opplysninger Vi mottar og lagrer opplysninger om deg slik som: 

●  Opplysninger du gir oss: Vi lagrer opplysninger du gir oss som omfatter: 

○  navnet ditt, e­postadresse og betalingsmåte. 

Vi innhenter disse opplysningene på forskjellige måter, herunder når du oppgir dem under bruk av tjenesten, når du er i kontakt med kundestøtte, eller deltar i undersøkelser eller markedsføringskampanjer, eller på annen måte gir oss opplysninger gjennom tjenesten eller andre steder.

●  Opplysninger vi innhenter automatisk: Vi innhenter opplysninger om deg og din bruk av tjenesten vår, dine samhandlinger med oss og vår annonsering, samt opplysninger om datamaskinen din eller annen enhet som blir brukt for å få tilgang til tjenesten vår (slik som spillkonsoller, smart­TV­er, og mobile enheter og.) Disse opplysningene omfatter: 

○ aktiviteten din på MediYoga Play­tjenesten, slik som tittelvalg, historikk og søk; 

○  informasjon om kontakt med kundestøtte, slik som dato, tid og kontaktgrunn, utskrift av chatte­samtaler og telefonnummeret ditt dersom du ringer oss;

○  enhets­ID­er eller unike identifikasjonsopplysninger, enhet og programvarekarakteristikk (slik som type og konfigurasjon), tilkoblingsinformasjon, statistikk om sidevisninger, referral­URL, IP­adresse og standard weblogg­opplysninger;

○  opplysninger som innhentes via informasjonskapsler, websignaler og andre teknologier (slik som informasjon antall om visninger levert til en informasjonskapsel, nettstedets URL, hvor visningen ble levert, samt tid og dato). For mer informasjon, se avsnittet "Informasjonskapsler og Internettannonsering" nedenfor.

●  Opplysninger fra andre kilder: Vi kan i noen tilfeller supplere informasjonen beskrevet over med opplysninger vi henter fra andre kilder, inkludert på nettet og fra andre datakilder. Slike supplerende opplysninger kan omfatte demografisk informasjon, interessebasert informasjon samt weblesingsvaner på Internett. 

Bruk av opplysninger Vi bruker opplysningene vi innhenter for å tilby, analysere, administrere, forbedre og personlig tilpasse tjenesten og markedsføringen vår for å behandle registreringen, bestillinger og betalinger samt for å kommunisere med deg om dette og andre emner. For eksempel bruker vi innhentede opplysninger for å: 

●  fastsette den omtrentlige geografiske plasseringen din, tilby lokalisert innhold, tilby deg tilpassede og personlige anbefalinger for yogaprogram, meditasioner, musikk og filmer vi tror du liker, fastslå Internett­tjenestetilbyder samt hjelpe oss med å raskt og effektivt svare på spørsmål og forespørsler;

●  forhindre, oppdage og etterforske potensielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder bedrageri, og håndheve vilkårene våre (slik som å avgjøre om du er kvalifisert for en gratis prøveperiode);

●  analysere og forstå vårt publikum, forbedre tjenesten vår (inkludert brukergrensesnittopplevelsen), leveringsoptimering, innholdsutvelgelse og anbefalingsalgoritmer;

●  kommunisere med deg angående tjenesten vår (f.eks. via e­post, push­varsler og SMS) slik at vi kan sende deg nyheter om MediYoga, oppdateringer om nye funksjoner og innhold tilgjengelig på MediYoga Play samt spesialtilbud, kampanjetilbud og forbrukerundersøkelser samt for å hjelpe deg med operasjonelle forespørsler som å tilbakestille passord.

Utlevering av opplysninger Vi utleverer dine opplysninger for visse formål og til tredjeparter som beskrevet under:

●  Familien av MediYoga International­selskaper: Vi deler personopplysningene dine mellom MediYoga International­familien av selskaper når det kreves for: databehandling og lagring, din tilgang til tjenesten, din tilgang til kundestøtte, å foreta valg om tjenesteforbedringer, innholdsutvikling og for andre formål beskrevet i Bruk av opplysninger i denne personvernerklæringen.

●  Tjenestetilbydere: Vi bruker andre selskaper, forhandlere eller leverandører ("tjenestetilbydere") til å yte tjenester på våre vegne, eller til å hjelpe oss med levering av tjenesten til deg. For eksempel engasjerer vi Tjenestetilbydere for å tilby markedsføring, reklame, kommunikasjon, infrastruktur og IT­tjenester, og for å tilpasse og optimalisere tjenesten vår, behandle kredittkorttransaksjoner eller andre betalingsmetoder, yte kundeservice, kreve inn gjeld, analysere og forbedre data (inkludert informasjon om hvordan brukeren samhandler med tjenesten vår) og behandle og administrerer forbrukerundersøkelser. I forbindelse med at Tjenestetilbyderne utfører slike tjenester, kan Tjenestetilbyderne også gis tilgang til personopplysninger og annen informasjon. Vi gir dem ikke tillatelse til å bruke eller utlevere dine personopplysninger, annet enn i sammenheng med å utføre sine tjenester.

Kampanjetilbud: Det kan være at vi tilbyr felleskampanjer eller ­programmer der man, for å kunne delta, må godta at opplysninger du oppgir blir delt med tredjeparter. For å oppfylle vilkårene i slike kampanjer, kan vi dele navn og andre opplysninger i tilknytning for å oppfylle incentivet. Vær oppmerksom på at tredjepartene er ansvarlig for sine egne personvernregler.

Beskyttelse av MediYoga Play og andre: MediYoga Play og dets tjenestetilbydere kan utlevere og bruke personopplysninger og informasjon hvis vi eller de har rimelig grunn til å tro at videreformidling av slik informasjon er nødvendig for å (a) tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, regulativer, rettslige prosesser eller henstillinger fra offentlige etater, (b) håndheve gjeldende brukervilkår, inkludert etterforskning av potensielle brudd på disse, (c) oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere ulovlige eller mistanke om ulovlige aktiviteter (inkludert betalingssvindel), sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller (d) beskytte mot skade på rettigheter, eiendom eller sikkerhet for MediYoga Play, brukerne av tjenesten eller allmennheten, som påkrevd eller tillatt ved lov.

Selskapsoverføringer: I forbindelse med eventuell omorganisering, restrukturering, fusjon, salg eller annen overføring av eiendeler, overfører vi opplysninger, inkludert personopplysninger, forutsatt at mottakeren godtar å respektere dine personopplysninger på en måte som er forenlig med personvernerklæringen vår.

Når vi i delingsprosessen overfører personopplysninger til land utenfor EØS og andre regioner med omfattende lover for beskyttelse av personopplysninger, sørger vi for at opplysningene er overført i overensstemmelse med denne personvernerklæringen og som tillatt ved gjeldende lover angående beskyttelse av personopplysninger.

Tilgang til kontoen din og profiler Hvis du skal selge eller returnere en datamaskin eller MediYoga Play­klar enhet, bør du logge ut og deaktivere enheten før du gjør det. Hvis du ikke beskytter passordet ditt eller enheten din, eller ikke logger av eller deaktiverer enheten, kan etterfølgende brukere få tilgang til kontoen din, inkludert personopplysningene dine. Om du deler, eller på annen måte tillater andre å ha tilgang til kontoen din, kan de se opplysningene dine, i noen tilfeller også personopplysninger, slik som visningshistorikk, bedømmelser, anmeldelser og kontoinformasjon (inkludert e­postadresse eller andre opplysninger) i "Min Konto".

Dine rettigheter Du kan be om tilgang til personopplysninger, eller be oss rette opp eller oppdatere utgåtte eller feilaktige personopplysninger vi besitter om deg. Du kan enkelt gjøre dette ved å besøke "Min konto" på nettstedet. Der gir vi deg tilgang til, og mulighet til å oppdatere opplysninger om kontoen din, inkludert kontaktopplysninger, betalingsopplysninger for MediYoga Play-tjenesten og andre beslektede opplysninger om kontoen din.

Du kan også be oss om å slette personopplysninger vi besitter om deg om de ikke lenger trengs for å tilby tjenesten til deg, eller er nødvendige i fakturerings­ og arkiveringssammenheng eller av andre rettmessige grunner. For å gjøre dette, eller for å stille spørsmål angående retningslinjer for personvern, kan du kontakte oss på info@mediyoga.com. 

Sikkerhet: Vi mener vi benytter rimelige administrative, logiske, fysiske og administrasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, tyveri, uautorisert tilgang, bruk og endring. Dessverre kan ingen tiltak garantere å tilby 100 % sikkerhet. Følgelig kan vi ikke garantere sikkerheten for dine personopplysninger. 

Andre nettsteder, plattformer og applikasjoner Det kan være at MediYoga Play­tjenesten tilbys via plattformer eller inneholder koblinger til nettsteder som drives av tredjeparter som har retningslinjer vedrørende håndtering av opplysninger som er forskjellige fra våre. For eksempel kan du få tilgang til MediYoga Play­tjenesten gjennom plattformer som spillkonsoller, smart­TV­er, mobile enheter, og mange andre Internett­tilkoblede enheter. Disse nettstedene og plattformene har egne og uavhengige personvernerklæringer eller retningslinjer for opplysninger eller personvern, notiser og vilkår for bruk som vi anbefaler at du leser nøye. I tillegg kan du støte på tredjeparters applikasjoner som samhandler med MediYoga Play­tjenesten. 

Barn: Du må være 18 år eller eldre for å abonnere på MediYoga Play­tjenesten. I enkelte jurisdiksjoner kan myndighetsalderen være over 18, og i så fall må du tilfredsstille dette alderskravet for å kunne bli medlem. Personer under 18 år kan benytte seg av tjenesten, men bare med medvirkning, under tilsyn og med godkjenning fra en forelder, foresatt eller formynder.

Endringer i denne personvernerklæringen Vi oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen som respons til endringer i juridiske, regulative eller operative krav. Vi vil varsle om slike endringer (inkludert når de trer i kraft) i samsvar med lov. Din fortsatte bruk av MediYoga Play­tjenesten etter at slike oppdateringer trer i kraft, vil utgjøre din godkjennelse av disse endringene. Om du ikke godtar oppdateringer i denne personvernerklæringen, kan du avslutte din bruk av MediYoga Play­tjenesten. For å se når denne personvernerklæringen sist ble oppdatert, kan du lese avsnittet "Sist oppdatert" under.

Informasjonskapsler og Internettannonsering Vi og Tjenestetilbyderne våre bruker informasjonskapsler og andre teknologier (slik som websignaler) av forskjellige grunner For eksempel bruker vi informasjonskapsler og andre teknologier for å gjøre det enkelt å få tilgang til tjenestene våre gjennom; å huske deg når du kommer tilbake, å tilby og analysere tjenestene våre, å lære mer om brukerne våre og hva de sannsynligvis er interessert i og å levere og tilpasse markedsføring og annonsering. Vi vil at du skal være informert om bruken vår av disse teknologiene, så dette avsnittet gir en forklaring på hvilke typer teknologier vi bruker, hva de gjør og valgene dine angående bruken av dem. 

Hva er informasjonskapsler? Informasjonskapsler er små datafiler som vanligvis lagres på enheten din når du surfer og bruker nettsteder og tjenester på nettet. De brukes i stor grad for å få nettsteder til å fungere eller arbeide mer effektivt, samt for å gi rapporteringsinformasjon og hjelpe med å gjøre tjenester eller annonser personlig tilpasset. 

Informasjonskapsler er ikke den eneste type teknologi som gjør denne funksjonaliteten mulig, vi bruker også andre lignende teknologier. Se under for mer informasjon og eksempler. 

Hvorfor bruker MediYoga Play informasjonskapsler? Vi og Tjenestetilbyderne våre kan bruke følgende typer informasjonskapsler: 

○  Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å stille til rådighet nettstedet og tjenesten vår. For eksempel, kan vi eller Tjenestetilbyderne våre bruke informasjonskapsler til å autentisere og identifisere medlemmene våre når de bruker nettsteder og applikasjoner slik at vi kan tilby dem tjenesten vår. De hjelper oss også med å håndheve vilkårene for bruk, forebygge bedrageri og opprettholde sikkerheten for tjenesten vår.

○  Informasjonskapsler relater til ytelse og funksjonalitet: Disse informasjonskapslene er ikke nødvendige, men hjelper oss med å tilpasse og forbedre MediYoga Play­opplevelsen din på nettet. For eksempel hjelper de oss med å huske preferansene dine og å unngå at du må oppgi informasjon på nytt som du tidligere har oppgitt (for eksempel under registreringsprosessen.) Vi bruker også disse informasjonskapslene til å samle informasjon (slik som populære sider, konverteringsraten, tittemønster, klikkraten og annen informasjon) om besøkendes bruk av MediYoga Play­tjenesten så vi kan forbedre og tilpasse nettstedet vårt og tjenesten og utføre markedsanalyser. Om du sletter slike informasjonskapsler kommer dette til å resultere i begrenset funksjonalitet under bruk av tjenesten vår.  

Hvordan bruker MediYoga Play websignaler og andre teknologier? Websignaler (også kjent som clear gifs eller pixel tags) fungerer ofte sammen med informasjonskapsler. Vi og Tjenestetilbyderne våre kan bruke dem for lignende mål som informasjonskapsler, slik som å; forstå og forbedre bruken av tjenesten vår, forbedre nettstedets ytelse, overvåke besøkstrafikk og handlinger på nettstedet vårt og forstå samhandlingen med markedsføringen vår (inkludert e­poster og annonser på nettsteder til tredjeparter). Fordi websignaler ofte arbeider sammen med informasjonskapsler, vil det å deaktivere informasjonskapsler i mange tilfeller svekke effektiviteten til websignalene. Vi bruker andre teknologier som ligner på informasjonskapsler, slik som nettleserlagring og programtillegg (f.eks­ HTML5, IndexedDB og WebSQL). Som informasjonskapsler kan noen av disse teknologiene lagre små mengder med data på enheten din. Vi kan bruke disse og forskjellige andre teknologier for lignende mål som informasjonskapsler, slik som å; håndheve vilkårene for bruk, forebygge bedrageri og analysere bruken av tjenesten vår. Det finnes flere måter å utøve valg angående disse teknologiene. For eksempel så tilbyr mange populære nettlesere muligheten til å tømme nettleserens lagring, ofte funnet i innstillings­ eller preferanseområdene. Let i hjelpefunksjonen eller brukerstøtten for nettleseren du bruker for å lære mer om dette. Andre teknologier, som Silverlight­lagring kan tømmes fra applikasjonen selv.

Sist oppdatert: 3. april 2018.