Sterke nerver, rolig sinn - Meditasjon

Denne meditasjonen er en teknikk, der giver styrke og balanse til at stå fast og klare alle forandringene på en god måde.

Stemme: Grete Nybraaten Henriksen, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Vilma Larsson og Fredrik Wännman.

Yi3wr1qgsnavsweto7t1 grete

Grete Nybraaten Henriksen

Grete er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til våre Startpakker.

All programs