Startpakke 3

Det første MediYogaprogrammet som ble laget. Testet i Sverige på Karolinska Sjukhus i en ryggstudie tilbake i 1999 og deretter igjen i 2012 med gode resultater. 

Stemme: Grete Nybraaten Henriksen, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam Stolterman, Vilma Larsson og Fredrik Wännman.

Yi3wr1qgsnavsweto7t1 grete

Grete Nybraaten Henriksen

Grete er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til våre Startpakker.

All programs