Startpakke 2

Et yogaprogram som myker opp ryggen og kan hjelpe til med å balansere det autonome nervesystemets gass og brems, sympatikus og parasympatikus. Vært med i flere ulike forskningsstudier.

Stemme: Grete Nybraaten Henriksen, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam StoltermanVilma Larsson og Fredrik Wännman.

Yi3wr1qgsnavsweto7t1 grete

Grete Nybraaten Henriksen

Grete er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til våre Startpakker.

All programs