Startpakke 1

Et kort og kraftig program som har vært med i flere ulike forskningsstudier og har alltid vist gode resultater.

Stemme: Grete Nybraaten Henriksen, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam StoltermanVilma Larsson og Fredrik Wännman.

Yi3wr1qgsnavsweto7t1 grete

Grete Nybraaten Henriksen

Grete er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til våre Startpakker.

All programs