Meditasjon for flow

Meditasjon i 3 trinn x 3 minutter som tar deg til fokus og kraft. Kan gjøres som en quick fix uten fysisk yoga i forkant. Finnes med i yogaprogrammet Flow. 

Stemme: Veetamo Kari Lyngmo, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam Stolterman og Fredrik Wännman.

Jl8bntxrswyx4udtajxi veetamo

Veetamo Kari Lyngmo

Veetamo er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til mange av våre programmer.

All programs