Jod Kriya - hjertemeditasjon

Meditasjon for hjertekvaliteter som er ikke-dømmende, kjærlighet og aksept. Du aksepterer deg selv, som du er akkurat nå, selv om du er trøtt eller føler seg liten. Du tillater deg selv å være deg. Når du godtar deg, aksepterer du andre. Er inkludert i yoga-programmet Hjertet.

Stemme: Veetamo Kari Lyngmo, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam Stolterman.

Jl8bntxrswyx4udtajxi veetamo

Veetamo Kari Lyngmo

Veetamo er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til mange av våre programmer.

All programs