Når vi behandler kroppen, har hjernen den. Her kan du gi hjernen et reelt løft ved å skape en god flyt i ryggraden som gir et forbedret hjernemiljø.

Stemme: Veetamo Kari Lyngmo, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Adam StoltermanVilma Larsson og Fredrik Wännman.

Jl8bntxrswyx4udtajxi veetamo

Veetamo Kari Lyngmo

Veetamo er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til mange av våre programmer.

All programs