Hva er det med MediYoga?

En 53 sekunder kort forklaring til hva vi er.