Slik bruker du MediYoga Play

En kort beskrivelse av hvordan du bruker noen av funksjonene i MediYoga Play.

Jl8bntxrswyx4udtajxi veetamo

Veetamo Kari Lyngmo

Veetamo er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til mange av våre programmer.

All programs