Slik bruker du MediYoga Play

En kort beskrivelse av hvordan du bruker noen av funksjonene i MediYoga Play.

Yi3wr1qgsnavsweto7t1 grete

Grete Nybraaten Henriksen

Grete er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til våre Startpakker.

All programs