Kreft - Sittende på gulv

Dette MediYoga-programmet kurerer ikke kreft og kan ikke erstatte medisinsk behandling eller medisinering. Det er vårt håp at dette programmet kan bidra til å redusere stress, uro og smerte som kommer med en kreftdiagnose.

Stemme: Veetamo Kari Lyngmo, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Fredrik Wännman og Adam Stolterman.

Jl8bntxrswyx4udtajxi veetamo

Veetamo Kari Lyngmo

Veetamo er MediYogaterapeut og utdanner instruktører. Hun er en del av Team MediYoga Norge og er stemmen til mange av våre programmer.

All programs