Den første lyden ditt barn hører er lyden av din puls ditt hjerte, sammen i svangerskapet er dere en helhet.

Yoga under graviditeten skaper kontakt med egen kropp og bevisstgjør kontakten till ditt barn i maven Mediyoga Gravid balanserer ditt energisystem som igjen bidrar til å hjelpe kroppen din til å konsentrere seg om graviditetens utvikling.

Du lærer dig å stole på at kroppen er sterk og smidig nok til å klare svangerskapet og fødsel; noe som gjør mediYoga Gravid til ett fantastisk verktøy.

Stemme: Cecilia Lindgaard, Musikk: Fredrik Wännman. Illustrasjoner: Fredrik Wännman.

Data 2fimages 2fwsqfzuequr7becfs5ahg  dsc8991

Cecilia Lindgaard

Cecilia er jordemor, MediYogaterapeut og en del av Team MediYoga Norge. Hun har utviklet MediYoga for Gravida, og det er hennes stemme du hører på gravid-filmene.

All programs